{ bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, googletag.cmd.push(function() { - Please look over these papers. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, googletag.pubads().setTargeting('cdo_alc_pr', pl_p.split(",")); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, [ 13 Th10 2020 ] REV ONE’S ENGINE là gì – Phrase of the day WORD OF THE DAY ... “Look; the volleyball players are eating at the same table together, as always.” Answer: “Birds of a feather flock together. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, var mapping_topslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], []).addSize([0, 550], [[300, 250]]).addSize([0, 0], [[300, 50], [320, 50], [320, 100]]).build(); {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/2863368/leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600]] } }, Take over trong tiếng Việt là gì? { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, type: "html5", },{ var dfpSlots = {}; He would normally look over the helicopter at the end of the day and secure it for the night.This included installing a synthetic heavy material cover (doghouse cover) over the engine intake and around the main rotor control system (see Photo 1) and tying the main rotor down. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, name: "unifiedId", },{ dfpSlots['houseslot_b'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [], 'ad_houseslot_b').defineSizeMapping(mapping_houseslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); pbjs.que.push(function() { { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, iasLog("criterion : cdo_ptl = entry-lcp"); Đảm nhiệm là nhận lấy công việc hay gánh vác một nhiệm vụ khó khăn. Sự đe dọa về thất nghiệp làm lo lắng cả quốc gia khi nền kinh tế không tốt lắm. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, }], { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, var mapping_topslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], []).addSize([0, 550], [[300, 250]]).addSize([0, 0], [[300, 50], [320, 50], [320, 100]]).build(); 'max': 3, Đâu là sự khác biệt giữa các cụm từ Take up, Take after, Take off, Take over? Outlook là gì, tìm hiểu về phần mềm quản lý thông tin, dịch vụ email thư điện tử Microsoft Outlook và phân loại các phiên bản của Outlook. name: "pubCommonId", { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, iasLog("criterion : cdo_pt = entry"); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, iasLog("criterion : cdo_ei = look-over-sth"); var mapping_btmslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], 'fluid']).addSize([0, 0], [[300, 250], [320, 50], [300, 50], 'fluid']).build(); iasLog("criterion : cdo_tc = resp"); googletag.cmd.push(function() { { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, to look over accounts. if(pl_p) bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, 'cap': true "login": { iasLog("criterion : cdo_t = beliefs-and-opinions"); },{ { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, Tại sao nên sử dụng các tệp đối tượng tương tự khi quảng cáo ? dfpSlots['leftslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/leftslot', [[120, 600], [160, 600]], 'ad_leftslot').defineSizeMapping(mapping_leftslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'left').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, googletag.pubads().setCategoryExclusion('lcp').setCategoryExclusion('resp').setCategoryExclusion('wprod'); {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, }; { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 50] }}, I don’t know him from Adam: phrases containing names, Clear explanations of natural written and spoken English. Look-over: / phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện /, Danh từ: sự kiểm tra nhanh, sự duyệt sơ qua, ... Nói chung là người hoặc vật nào đó không né được tần số vô tuyến... Tha hồ chọn thêm dưới đây: 1) Bị nhiễm tần số vô tuyến ... feeling heart nghĩa là gì vậy mn. Cambridge Dictionary +Plus Cứ cầm điện thoại, mở app (hoặc Apple Wallet) lên đưa code ra là được. iasLog("exclusion label : resp"); Từ trong câu ví dụ không tương thích với mục từ. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, }, iasLog("criterion : cdo_l = en"); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, initAdSlotRefresher(); Click on the arrows to change the translation direction. Tra cứu từ điển Anh Việt online. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, pbjs.que.push(function() { - This essay has been hanging over me all weekend. Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt overlook, look over, oversee.Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng, chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, name: "unifiedId", name: "idl_env", var googletag = googletag || {}; {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, Take là động từ có tần suất xuất hiện nhiều trong Tiếng Anh. "loggedIn": false if(!isPlusPopupShown()) someone in a sports team who tries to prevent the other team from scoring points, goals, etc. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, Kiểm tra các bản dịch 'look like' sang Tiếng Việt. var pbjs = pbjs || {}; { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, 'max': 36, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, Definitions by the largest Idiom Dictionary. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, 'min': 8.50, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/2863368/leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600], [300, 600]] } }, 'min': 31, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, ga('set', 'dimension2', "entry"); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, var mapping_houseslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], []).addSize([0, 0], [300, 250]).build(); to look out for squalls — đề phòng nguy hiểm; to look over: Xem xét, kiểm tra. googletag.pubads().setTargeting("cdo_t", "beliefs-and-opinions"); userIds: [{ { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, iasLog("criterion : cdo_ei = look-over-sth"); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, expires: 365 { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, googletag.cmd.push(function() { ga('set', 'dimension3', "default"); ga('require', 'displayfeatures'); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; Oversized là gì? { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_l", "vi"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, "authorizationFallbackResponse": { },{ bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, Watch là xem, theo dõi, quan sát, tức là nhìn một sự vật thật kỹ và chăm chú, để ý những diễn biến của nó, thường là vì nó đang chuyển động. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, dfpSlots['rightslot2'] = googletag.defineSlot('/2863368/rightslot2', [[300, 250], [120, 600], [160, 600]], 'ad_rightslot2').defineSizeMapping(mapping_rightslot2).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); "sign-out": "https://dictionary.cambridge.org/auth/signout?rid=READER_ID" 'increment': 0.01, 'max': 36, var pbjs = pbjs || {}; { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, enableSendAllBids: false, Xem thêm: look out on, overlook, look across. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của look into. { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, The word in the example sentence does not match the entry word. storage: { }, 3.1 Tạo tệp gốc (custom audience) {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, . Usage explanations of natural written and spoken English, 0 && stateHdr.searchDesk ? 'max': 30, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [300, 600] }}, not look back; never look back. ga('create', 'UA-31379-3',{cookieDomain:'dictionary.cambridge.org',siteSpeedSampleRate: 10}); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, dfpSlots['topslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/topslot', [], 'ad_topslot_a').defineSizeMapping(mapping_topslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); Nghĩa của cụm từ Have a look là gì? var mapping_rightslot = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250]]).addSize([0, 0], []).build(); dfpSlots['houseslot_b'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [], 'ad_houseslot_b').defineSizeMapping(mapping_houseslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, iasLog("criterion : cdo_ptl = entry-lcp"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, enableSendAllBids: false, { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, "sign-out": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signout?rid=READER_ID" googletag.pubads().setTargeting("cdo_ei", "look-over-sth"); Look-over: / phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện /, ... Nói chung là người hoặc vật nào đó không né được tần số vô tuyến... Tha hồ chọn thêm dưới đây: 1) Bị nhiễm tần số vô tuyến ... feeling heart nghĩa là gì … {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/2863368/rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, syncDelay: 3000 var pbAdUnits = getPrebidSlots(curResolution); Vào giữa thập niên 1940, nhiều cuốn sách tuổi teen và […] tạp chí nhấn mạnh rằng đàn ông ưu thích một diện mạo tự nhiên hơn một diện mạo trang điểm. } { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, 'cap': true bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/2863368/rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, googletag.enableServices(); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, Tra cứu từ điển trực tuyến. googletag.pubads().setTargeting("cdo_tc", "resp"); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, dfpSlots['btmslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/btmslot', [[300, 250], 'fluid'], 'ad_btmslot_a').defineSizeMapping(mapping_btmslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); "sign-up": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signup?rid=READER_ID", googletag.cmd = googletag.cmd || []; } }] userSync: { all over (ôl Ōʹvər) adverb. Tìm. 'pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25' : 'hdn'">. "sign-in": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signin?rid=READER_ID", Nghĩa của từ 'look out over' trong tiếng Việt. 'increment': 1, all over. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Ví dụ: - I think you had better have the doctor look you over. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; Over the whole area or extent: a cloth embroidered all over with roses. Lookalike Audiences sẽ giúp bạn tìm được 1 danh sách đối tượng mục tiêu tương tự danh sách đối tượng mục tiêu cũ của bạn. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, iasLog("setting page_url: - https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/look-over-sth"); kiểm tra … { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, Tìm hiểu thêm. }, ga('create', 'UA-31379-3',{cookieDomain:'dictionary.cambridge.org',siteSpeedSampleRate: 10}); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, - It's over! { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, to look out someone's address in one's notebook — tìm ra địa chỉ ai trong cuốn sổ tay của mình; Chọn, lựa. {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/2863368/rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, Improve your vocabulary with English Vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [300, 600] }}, someone in a sports team who tries to prevent the other team from scoring points, goals, etc. 'cap': true Có vấn đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, expires: 60 { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, Go over nghĩa là kiểm tra, rà soát một ai đó hoặc một điều gì đó một cách cẩn thận, kỹ lưỡng E.g. {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, Trong trường hợp này, nó là … {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, googletag.pubads().setTargeting("cdo_pc", "dictionary"); googletag.pubads().setTargeting("cdo_ei", "look-over-sth"); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, Trong bước này, chúng tôi nói với Excel những gì cần tìm. var pbHdSlots = [ { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Để học nhanh các từ vựng, bạn có thể tham khảo thêm tại mục Là Gì Tiếng Anh trên blog này nha. 'increment': 0.05, Never show signs of interrupted progress, never return to past circumstances. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, var pbMobileLrSlots = [ if(refreshConfig.enabled == true) var mapping_rightslot2 = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], [120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); },{ { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, 'increment': 0.01, "look out over" là gì? đây là chủ đề phrasal verbs anh văn gần như đầy đủ và toàn diện có thể giúp cho các bạn mới làm quen với anh văn hoặc nâng cao kỹ năng ngữ pháp muốn nâng cao thêm kỹ năng của chính mình, có thể hỗ trợ trong các kỳ thi cực quan trọng - 123doc - thư viện trực Improve your vocabulary with English Vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence. Vậy Lookbook thực chất là gì ? { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, I don’t know him from Adam: phrases containing names, Clear explanations of natural written and spoken English, Usage explanations of natural written and spoken English, 0 && stateHdr.searchDesk ? { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }},