Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından engellenmeye çalışan bu yardımı KKTC direkt olarak almak istemektedir.[56][57]. Sebastian Coltescu'dan skandal cevap. Yusuf Küçükdağ, "Türk tasavvuf araştırmaları", sf. [62] Bu durumun bir sonucu olarak Kuzey Kıbrıs büyük ölçüde Türkiye'nin ekonomik desteğine bağımlıdır ve Türk hükûmetinden para yardımı almaktadır. KKTC'nin kurulmasýyla Kýbrýs Türk halkýnýn kendi kaderini tayin etme hakký ilan edilmiþ oldu. 1943 yılında Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu (KATAK) kuruldu. Yunanistan'ın askerleri üç Türk köyünden geri çekilirken arkalarında 24 ölü bıraktılar. Haziran 2004'te İslam Konferansı Örgütü dışişleri bakanları "Kıbrıs Türk Toplumu" sıfatıyla gözlemci olarak katılan KKTC'nin Annan Planı'nda kullanılan "Kıbrıs Türk Devleti" tanımıyla katılmasını kararlaştırmışlardır.[51][52]. Adanın en büyük yarımadası olan Karpaz yarımadası yeşil kaplumbağaların yumurtlama mekânıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti resmî adı ile Türkiye haricinde tanınmamaktadır. Bu dönem zorunlu olmayıp süresi değişebilmektedir. O dönemde adanın hakimi olan Lüzinyan kralı, Katerina Kornaro adlı bir Venedik soylusuyla evlendi. Kýbrýs'ý Yunanistan'a baðlamak için kurulan EOKA-B'nin liderlerinden Nikos Sampson, Yunanistan'da iktidarda bulunan cuntanýn desteðiyle gerçekleþtirdiði darbeyle 15 Temmuz 1974'te Kýbrýs Cumhurbaþkaný Makarios'u devirdi. KKTC'nin kurucu Cumhurbaþkaný ve dönemin Kýbrýs Türk Federe Devleti Baþkaný Rauf Denktaþ, cumhuriyetin ilan edildiði Meclis birleþiminin tamamlanmasýndan sonra Federe Meclis önünde toplanan halka ve öðrencilere hitaben yaptýðý konuþmada, mücadelenin bitmediðini belirterek "Ne mutlu KKTC'nin Türk çocuklarýna." Türk uçakları Kıbrıs üzerinde uçmaya başladı. Türk birlikleri 14 Ağustos'ta başkent Lefkoşa'ya, 15 Ağustos'ta Lefke ve Mağusa'ya girdi. Türkiye, Ada'ya ortak müdahalede bulunulmasý için garantör devletlerden Ýngiltere'ye Ada'ya müdahale önerdi ancak Ýngiltere öneriyi kabul etmedi. Din İşleri Dairesi Müslümanların dinî ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmaktadır. Dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan, 2002'de "Annan Planý" olarak da bilinen "Kýbrýs Sorununa Kapsamlý Çözüm Temeli" belgesini ortaya koydu. Erdoğan: 'Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adil bir şekilde yer almadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez.' [83], Orta eğitimden sonra yükseköğrenim dönemi gelmektedir. ABD merkezli Freedom House kuruluşu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni "özgür" olarak nitelemektedir. Bu canlılar yumurtlamak için Mayıs ve Ağustos ayları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kumsallarına gelmektedirler. II. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Atatürk Öğretmen Akademisi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs, Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi, Ada Kent Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi,Girne Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde 2017-2018 öğretim yılı itibarıyla toplamda 101,026 öğrenci vardır. Bunlar arasında anayasanın değişmez maddeleri, Kıbrıs Türk'ü olan Başkan Yardımcısının veto hakkının ortadan kaldırılması, Temsilciler Meclisinde ayrı çoğunluklar ilkesinin ortadan kaldırılarak kararların basit çoğunlukla alınması, ayrı belediyelerin ortadan kaldırılması gibi maddeler de bulunmaktaydı. maddesine istinaden[37] gerçekleştirdiğini savunarak 20 Temmuz 1974 tarihinde Türkiye başbakanı Bülent Ecevit’in “Ayşe tatile çıksın” parolasıyla Kıbrıs'a karadan ve havadan harekât başlattı. Varlığı Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmaz. 16 Aralýk 2020 Çarþamba / 2 CemaziyelEvvel 1442. [71], Uluslararası telefon kodu +90 392'dir. Din hizmeti veren personelin bir kısmı Türkiye'den sağlanmaktadır. [31] Cunta, 15 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Ulusal Muhafız Birliği'ne emir vererek bu birliğin komutanının görevinden alınmasını ve adanın kontrolünü Yunan subayların bulunduğu bu birliğin almasını istedi. Yunanistan'da 1967'de yönetimi ele geçiren askeri darbe yönetimi, Kýbrýs'ta Boðaziçi ve Geçitkale köylerine saldýrýlar düzenledi. İhracat ve ithalat Türkiye üzerinden yapılmaktadır. KKTC Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý'nýn Mayýs 2015'te göreve gelmesinin ardýndan BM Genel Sekreterinin Kýbrýs Özel Danýþmaný Espen Barth Eide'nin ara buluculuðunda "Ekonomi", "Avrupa Birliði", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaþýmý", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler " temel baþlýklarý altýnda müzakereler yeniden baþladý. Kasým 2019'da BM Genel Sekreteri Guterres ara buluculuðunda Akýncý ile Rum lideri Nikos Anastasiadis arasýnda üçlü gayriresmi görüþme yapýlsa da Kýbrýs müzakerelerinde Crans Montana'nýn ardýndan yeni bir geliþme olmadý. 1571 yılında Kıbrıs'ta yapılmış bulunan nüfus sayımında yerli halkın nüfusu 150.000'dir. Ulusal Birlik Partisi adayı olarak seçime katılan tatar oyların %51,69’unu alarak göreve geldi. Rum tarafý her seferinde çeþitli sebeplerle içerisinde BM önerilerinin de bulunduðu çözüme yönelik adýmlarý reddetti ya da kabul edilmesi mümkün olmayan þartlar öne sürdü. 37 yýl önce kurulan KKTC, Kýbrýs Türk halkýnýn Ada'daki siyasi yaþamýný devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiði önemli bir dönüm noktasý oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "İstanbul" ile saat 12.20'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'ya hareket etti. görsel sanatlar gelişmiştir. [kaynak belirtilmeli], Müslüman nüfus geleneğe bağlı olarak Sünni inancın Hanefi mezhebine bağlıdır. Bunlar genelde klasik müzik, opera, pop, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, rap gibi müzik türlerini icra ederler. Varlığı Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmaz. Bu sayfa son olarak 15 Aralık 2020 tarihinde ve 03.05 saatinde değiştirilmiştir. EOKA 1 Nisan 1955’te adada faaliyete geçti. Kýbrýslý Türkler, Rum silahlý gruplarca 1963'ten itibaren gerçekleþtirilen saldýrýlar sonucu ülke yönetiminden baský ve þiddetle uzaklaþtýrýldý. Deniz yolunda Gazimağusa Limanı Kuzey Kıbrıs'ın yük taşımacılığında ana kapısı pozisyonunda olup, Girne Turizm Limanı Türkiye'ye yakınlığı dolayısıyla yolcu taşımacılığında daha ağırlıklı kullanılır. 29 Nisan 2004 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından kabul edilen 1376 sayılı kararda Kıbrıs Türk toplumu seçilmiş temsilcilerinin AKPA çalışmalarına katılabilmelerine imkân verilmesine karar verilmiştir. [70] 2015 yılında tamamlanan Kuzey Kıbrıs Su Temin Projesi, Akdeniz'in altından geçen bir boru hattıyla Türkiye'nin güneyindeki içme ve sulama suyunu Kuzey Kıbrıs'a temin etmeyi amaçlamaktadır. Ýzin alýnmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Bu çatışmalarla birlikte Kıbrıs Türklerinin hükûmetteki temsiliyeti sona ererken, yer yer Türklere karşı katliamlar yaşandı, 25.000 civarında Kıbrıslı Türk göçmen oldu ve enklavlarda yaşamaya başladı. Kýbrýs Türk Federe Meclisinde alýnan kararla 15 Kasým 1983 tarihi, Kýbrýs Türk halkýnýn siyasi yaþamýnýn önemli bir dönüm noktasý ve mücadelelerini devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiði bir gün oldu. Akdeniz’de bulunan en büyük üçüncü adadır. Eric Solsten (Derleyen), Cyprus, A Country Study, Washington, D.C.; GPO for the Library of Congress, 1993. Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarıyla yapımı devam eden Acil Durum Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. 22 Temmuz'da taarruz sonucunda Türk birlikleri önce Girne’ye girdi, daha sonra da başkent Lefkoşa’ya yöneldi. [30] Türk topluluğu Enosis’e karşı olduğunu açıkladı. [90] Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, NF-Board'un kurucu üyelerindendir.[91]. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 37 yaşında 15 Kasım 1983'te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugün 37. yılını kutluyor. Adanın kuzeyi de jure olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ait kabul edilir. adında tümen seviyesinde bir askeri birliği vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bahar aylarında saran yabani çiçekleriyle ve havayı dolduran portakal, limon ve greyfurt çiçeği kokularıyla ünlüdür. Güvenlik Konseyi, 18 Kasım’da aldığı bir kararla bağımsızlık kararını kınadı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın … KKTC'nin kuruluþuna giden yolda bir yandan tüm diplomatik kanallarý zorlayan Türkiye, diðer yandan diplomasi yanýtsýz kaldýðýnda Kýbrýs Türkü'nün varlýðýný güvence altýna almak için 1974'te Kýbrýs Barýþ Harekatý ile sahada varlýk gösterdi. Meclis, ayný gün düzenlediði olaðanüstü oturumda KKTC'nin kuruluþunu ve baðýmsýzlýk bildirisini oy birliðiyle onayladý. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek. En büyük gelir kaynağı turizm olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde trafik soldan akar. Üniversitelerin çoğu yüksek lisans ve doktora programları gibi yüksek lisans olanakları sağlamaktadır. , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan Seçim ikinci tur oyları devam etti ve resmi olmayan sonuçlara göre KKTC yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu. Böylece adada Ortodoks Kilisesi gelişti ve Katolik Kilisesi etkinliğini kaybetti. Abone Ol İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davetine icabetle, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. [90] Bazı Kıbrıs Türk sporcular bu nedenle Türkiye ve Rum takımlarında forma giymektedir. Eğitim sektörünün 2011 yılında kazandığı gelir 400 milyon dolar olmakla beraber sanayi GSYİH'nin % 22'sine ve tarım %9'una katkıda bulunur. Denktaş, Yunanlarca tutuklandı ama Türkiye ve ABD’nin itirazı üzerine iade edildi. [69], 2011 yılında Kuzey Kıbrıs, adanın güney kesiminde meydana gelen ve elektrik santralini etkileyen bir patlamanın ardından Kıbrıs Cumhuriyeti'ne elektrik satmıştır. Kıbrıs Türkleri'nin bir kısmı 1955 yılından itibaren siyasi ve ekonomik sebeplerle ülke dışına göç etmişlerdir. Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti de tüm olanaklarını EOKA için kullanmaya başladı ve bu durumda Türk emniyet kuvvetleri etkisiz hale getirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde basın özgürlüğü, Anayasa’nın 26. maddesince[92] garanti altına alınmıştır. Kısaca KKTC ya da Kuzey Kıbrıs olarak geçer. [kaynak belirtilmeli] Kıbrıs ağzında Türkiye Türkçesinde kullanılmayan veya farklı anlam taşıyan bazı kelimeler bulunmaktadır. Burada bulunan Türk askeri ise 30.000 kadardır. KKTC, etkisinde bulunduğu Akdeniz ikliminden dolayı fazla yağış almaz. 213, Praeger Publishers (30 Haziran 2000). 2005'te Gambiya, Batı Afrika ülkesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduğunu açıklamıştır. [15] Bu korsanlar genellikle deniz ticaret gemilerine ve hacca giden yolculara saldırarak buradaki yol güvenliğini yok etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (kısaca KKTC) veya Kuzey Kıbrıs, Akdeniz 'deki Kıbrıs adasının kuzey kısmında yer alan de facto devlet. [27] Birleşik Krallık adayı "Komiser" diye tabir ettiği yüksek rütbeli yöneticilerle idare etmiştir. Ýki taraf beþ konu baþlýðýnda, garantör ülkeler ise güvenlik ve garantiler baþlýðýndaki önerilerini sundu. Donanma ve çıkarma birlikleri harekete geçti. [74] Adaya ulaşımda havayolu daha fazla kullanılmakta olup, etkin tek havalimanı Ercan Uluslararası Havalimanı'dır. Pierre Oberling, Mehmet Erdoğan, "Bellapais'e giden yol", sf. Makarios görevden alındı. Nüfusu 2013 genel nüfus sayımına göre 286.257[77] olup yerli Kıbrıs Türkleri ve Türkiye'den gelen göçmenler olmak üzere iki esas zümreden oluşur. [kaynak belirtilmeli] Adadaki Latin kökenli Müslümanlara "Linobamvaki" denir. Kolordu'su[kaynak belirtilmeli] Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (K.T.B.K.) [28] 1925 yılında Kıbrıs kraliyet kolonisi olarak ilan edildi ve adaya ilk Türkiye Cumhuriyeti konsolosu atandı.[29]. Yağışlar Aralık ve Ocak aylarında yoğunlaşıp ortalama deniz sıcaklığı altı ayı aşkın bir süre 20 °C dir. Martin Sicker, "The Islamic world in ascendancy", sf. Özellikle fotoğrafçılık, heykelcilik (heykeltıraşlık), resim v.b. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eğitim sistemi genel olarak üç bölüm olarak değerlendirilir; bunlar temel eğitim, orta eğitim ve yükseköğretimdir. Bağımsız bir Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulması, eski kiracı Londra’yı memnun etmez. Doğu sahili boyunca tarihî, gelişmiş Gazimağusa kenti ve onun yanında Salamis antik kenti yer alır. Liselerden herhangi birini başarı ile tamamlayan öğrenciler, yükseköğrenim kurumlarının koşullarına bağlı olmak kaydıyla bu kurumdan yararlanma hakkına sahiptirler. Bu dönemdeki yönetimin adayı Yunanistan'a ilhak planı olan Akritas Planı daha sonraları basına sızdı. Halil Fikret Alasya, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ", sf. Güzel sanatlar lisesi, anadolu lisesi, teknik lise ve turizm otelcilik okullarında eğitim dört yıllıktır. (Cyprus is.....under Turkish military occupation.). Bunlardan önde gelenleri şunlardır: Rüya Taner, Ziynet Sali, Işın Karaca, Babutsa, Koray Çapanoğlu, Kıbrıs Müzik Yolcuları, Grup SOS, Fikri Karayel, Buray Hoşsöz. Kıbrıs Harekâtı sonrasında 1976'da Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulmuştur. [kaynak belirtilmeli], Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kendisine uygulanan ambargolar yüzünden spor alanında uluslararası organizasyonlara üye olamamaktadır. İsmail Bozkurt, Hüseyin Mehmet Ateşin, (1999). Hacı Osman Yıldırım, Hasan Çağlar, Vahdettin Atik. [84], Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin sayısı 13,396 iken Türkiye’de öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrenci sayısı 943 ve 3. 15 Kasım 1983'te Kıbrıs Türk Federe Devleti meclisi Self-determinasyon hakkını kullanarak oy birliği ile aldığı bir kararla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan etmiştir. 2, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü (1987). Türkiye, kurulduðu günden bu yana ambargo ve izolasyonlar altýnda olan KKTC'yi tanýyan ve her koþulda destekleyen tek devlet oldu. Kıbrıs Cumhuriyeti, uluslararası alanda tanınan otorite olarak, bölgedeki havaalanlarının ve limanlarının kendi kontrolü altında olmadığını ilan ettiği için Kuzey Kıbrıs uluslararası ambargo altındadır. Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi 15 Kasım 1983 günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kurulduğunu ilan etti. Garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Ýngiltere'nin de katýlýmýyla yapýlan konferansýn üçüncü gününde Crans Montana'ya gelen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "toprak, siyasi eþitlik, mülkiyet, eþdeðer muamele ile güvenlik ve garantiler" üzerinde bir "paket anlayýþý" önerisinde bulundu. [45], KKTC'nin karasal ve denizaşırı komşuları yönlerine göre aşağıda gösterilmiştir:[46]. Telefon alan kodu +90392 iken, ülkede miladi takvim kullanılmaktadır. [5] Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi kuruluşlar ve uluslararası toplum tarafından 1974'te Türkiye'nin gerçekleştirdiği Kıbrıs Harekâtı’ndan beri Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Türkiye işgali altındaki toprağı olarak nitelenir.[6][7]. [79] Ülkeye uygulanan ekonomik ambargolar nedeniyle üçüncü ülkelere yapılan ticarette büyük zorluklar çekilmesi ülke dışına yapılan göçlerin zaman içerisinde devamlılık kazanmasına yol açmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahilleri yüzmek için Akdeniz'in elverişli ve güvenli, mekânlarındandır. Çoğu tatil tesislerinin modern yüzme havuzları yanında, doğu Akdeniz'in serin suları için güzel sahilleri bulunur. Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyarette bulunacak. [65], Uluslararası alanda tanımamanın getirdiği birtakım kısıtlamalara rağmen ekonominin büyüme oranları 2001 ve 2005 yılları arasında %5,4, %6,9, %11,4, %15,4 ve %10,6 idi.